Gönüllü e-Faturaya Geçişte e-Defter Kullanma Zorunluluğu Nedir?

E-fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin ayrıca e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle e-fatura kullanması gereken mükelleflerin de e-defter kullanmaları gerekmektedir. Ancak, kendi isteğiyle e-fatura uygulamasına geçiş yapan mükelleflerin e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu ve yasal bir zorunluluk değildir.

E-faturaya zorunlu veya gönüllü geçiş esasları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın son tebliğinde, 2021 yılında cirosu 4 milyon lira ve üzerinde olan işletmelerin 1 Temmuz 2022'ye kadar zorunlu olarak e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmelerini ayrıca 1 Ocak 2023 tarihinde e defter uygulamasına geçmelerini istedi. Bununla birlikte zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan ve e fatura uygulamasının avantajlarından yararlanmak isteyen firmalar ise gönüllü olarak bu uygulamaya geçiş yapabilirler. Geçiş yapan mükellefler, gönderdikleri e-faturaları 10 yıl süreyle saklamalıdır ve gönüllü olarak katılan firmalar sistemden diledikleri zaman ayrılabilirler.

E-Defter Nedir

Defteri kebir ve yevmiye defterinin hazırlanması ve muhafazası için geliştirilen uygulamaya, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında şirketler için zorunlu olan elektronik defter adı verilmektedir.

E-Fatura Kullanan Mükellefler e-Defter Kullanmak Zorunda mı?

Evet. İşletmeniz ilgili yasalara uyum nedeniyle e-faturaya geçmek zorunda ise mutlaka e-defter uygulaması kullanmalısınız.

E-Fatura Mükellefi Olmadan e-Defter Kullanılabilir mi?

Hayır. İşletmenizin e faturaya geçmesi gerekmiyorsa, elektronik defter kullanmanıza gerek yoktur.