E-Dönüşüm Nedir? E-Dönüşüm Hangi Sistemleri İçermektedir?

E-Dönüşüm Nedir?

İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında bilgisayar, akıllı cihaz ve internet kullanımının her geçen gün artmasıyla beraber hayatımızın birçok alanında yerini almaya başlayan e-dönüşüm, işletmelerin iş yükünün optimize edilebilmesine, işletmenin mali giderlerinin azaltılmasına ve işletmenin rekabet avantajı elde etmesine olanak sağlayan bir süreçtir. Önceden sadece çok büyük ve kurumsal firmalar için bir gereklilik gibi görülen e-dönüşüm, son yıllarda KOBİ’ler ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerin bile kullanma ihtiyacı duyduğu bir süreç haline geldi. Bu nedenle elektronik dönüşüm başlığı altında bu süreç içerisinde yer alan sistemleri sıralamak istedik.

E-Dönüşüm Hangi Sistemleri İçermektedir?

E-Fatura

  • Yıllardır kullanılan kağıt faturalar ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e-fatura, GİB tarafından belirlenen format ve standartlar ile mükellef alıcı ve mükellef satıcı arasında maliyeti düşük, doğaya zarar vermeyen ve zamandan tasarruf sağlayan bir elektronik belgedir.

E-Arşiv

  • Alıcı ve satıcı taraflar arasından bir tarafın e-fatura kullanıcı olduğu ancak diğer tarafın e-fatura kullanıcısı olmadığı durumlarda kullanılan fatura türü e-arşivdir. Fakat mükelleflerin e-arşiv kullanabilmeleri için önce e-fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir.

E-İrsaliye

  • Dijital dönüşümün bir parçası olan, elektronik ortamda oluşturulan ve iletilen e-irsaliye, hukuken kağıt olarak düzenlenen sevk irsaliyesi ile ayni niteliklere sahip bir elektronik belge türüdür.

E-Defter

  • E-dönüşümün bir parçası olan e-defter sistemi, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu kılınan, yevmiye defteri ya da defter-i kebir olarak isimlendirilen defterlerin elektronik dosya olarak hazırlanması, doğruluğunun sağlanması ve kaydedilmesidir.

E-Mutabakat

  • E-mutabakat, işletmelerin alacak-verecek hesaplarının dijital ortamda karşılaştırılmasını sağlayan kolay ve güvenli bir sistemdir. Ayrıca e-mutabakat sistemi ile cari hesap ve BA-BS mutabakatları da gerçekleştirilebilmektedir.

E-İhracat

  • E-ihracat, online kanallar ile alınan siparişler sonucunda yurt içinden yurt dışına bir ürün veya hizmetin mikro ihracat kurallarına bağlı kalınarak e-ticaret gümrük beyannamesi ile müşteriye ulaştırılmasıdır. E-ihracat hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.