}

e-Fatura 2022’de Zorunlu Hale Geliyor

KOBİ’leri bilgilendirmek adına yapılan açıklamada, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan değişikliklerle beraber 2022’de e-fatura geçiş zorunluluğuna ilişkin satış geliri limitlerinin düştüğünü ve çok daha fazla firmanın e-faturaya geçişi zorunlu hale geleceği aktarıldı.

Zorunlu e-faturaya geçiş asgari limitleri her yıl aşağı çekilmektedir. Peki bu durum hangi firmaları ilgilendiriyor derseniz Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan bazı değişikliklerle Brüt satış hasılatı 2021’de 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara, gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım ve ya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara e fatura zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, konaklama hizmeti veren otel işletmelerine de zorunlu hale geliyor.

Mevcutta bulunan sistemde mükelleflere aynı gün kesilen faturaların toplam tutarının vergiler dahil 5 bin lira, mükellef olmayanlara kesilen faturaların toplam tutarı 30 bin lirayı geçiyorsa e-fatura kesildiğini ancak yeni tebliğle kesilen faturaların toplam tutarını 10.000 liraya indirildi.

e-Defter ve e-İrsaliye 2022’de Zorunlu Hale Geliyor

e-irsaliye uygulama zorunluluğuna geçiş yapılan 2021 yılı ve sonraki yılların hesap dönemleri için ciro limitinin 25 milyon liradan 10 milyon liraya inmesi beklenmektedir.Toplam satış hasılatı nedeniyle e-fatura sistemine geçiş yapması gereken firmaların da 1 Temmuz 2022 tarihinden önce bu dönüşümü gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işletmeler 1 Ocak 2023'te e-defter uygulamasına geçecek. e-arşiv zorunluluğunun 1 Ocak 2022'de başlaması bekleniyor.

e-Belgelerin Kapsamı Tüm Firmaları İçine Almaya Başladı

Bu gelişmelerle birlikte taslak tebliğ e-belgeler kapsamındaki hemen hemen tüm alanları kapsamaktadır. Bu da bize ciro kısıtlamalarını azaltarak e-belgelerin kullanım kapsamının genişletildiğini ve çeşitli sektörlerin ve şirket ölçeklerinin e-dönüşümünü desteklediğini göstermektedir. Ciro kısıtlamalarının azaltılması ile e-belgelerin dönüştürülmesinde tıkanıklık yaşanabilir. Bu nedenle e-dönüşüm işlemlerinizi bir an önce başlatmanız ve e-dosya sistemine katılmanız gerekmektedir.